Wat is de functie van deze website?

Op deze website registreert u uw elektriciteitsopwekker(s). Dat kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen zijn. Bij de registratie vragen we u gegevens in te vullen met betrekking tot uw elektriciteitsopwekker, zoals verbruik, locatie, merk en type.

Wie beheert deze website?

Deze website wordt beheerd door de regionale netbeheerders van Nederland.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die ik op deze website verstrek?

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens die u op deze website verstrekt, ligt bij uw netbeheerder. U kunt het privacy statement van uw netbeheerder bekijken door op het logo te klikken van uw netbeheerder.

Wat kan ik doen als ik niet weet wie mijn netbeheerder is?

Dit kunt u zien op https://www.eancodeboek.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

Uw contactgegevens zijn gekoppeld aan de opwekinstallatie. Als u een opwekinstallatie verwijdert, dan zijn ook de contactgegevens niet meer zichtbaar. De netbeheerder bewaart de contactgegevens nog wel conform een wettelijke bewaartermijn.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

Er zijn Europese wettelijke verplichtingen over de gegevensuitwisseling tussen de landelijke netbeheerder, regionale netbeheerders en aangeslotenen (consumenten en producenten die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten). Daarvoor zijn de gegevens van uw elektriciteitsopwekker nodig.

De landelijke en regionale netbeheerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van relevante gegevens te waarborgen. Dit is nodig voor:

Verder kunnen wij de gegevens als volgt gebruiken:

Zie voor meer informatie het privacy statement van uw netbeheerder. Die kunt u bekijken door op de naam of het logo te klikken op de contactpagina.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van mijn gegevens?

Wij mogen uw gegevens verwerken vanwege diverse wettelijke verplichtingen over de gegevensuitwisseling tussen de landelijke netbeheerder, regionale netbeheerders en aangeslotenen (consumenten en producenten die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten) ten behoeve van veilig net- en systeembeheer.
Deze wettelijke verplichtingen staan in artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 (de System Operation Verordening). Met het oog op het verstrekken van structurele basisgegevens ten aanzien van productie-eenheden tot 1 MW (megawatt) bestaan er drie relevante wettelijke grondslagen, namelijk:

Het privacy statement van uw netbeheerder is leidend bij de verwerking van uw data. Daarom kan aan deze informatie geen recht worden ontleend.