Het registreren van uw elektriciteitsopwekker is wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.


Wie registreert de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers?

U doet zelf de registratie:

 1. U maakt een account aan op energieleveren.nl.
 2. U krijgt een mail waarmee u uw account bevestigt.
 3. U koppelt uw account aan de aansluiting met de laatste 6 tekens van uw meternummer.
 4. U doet de registratie van uw zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers.
 5. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie.

Uw installateur registreert de zonnepanelen als service voor u:

 1. Uw installateur vraagt aan u een account aan te maken op energieleveren.nl.
 2. Uw installateur noteert bij het plaatsen van de zonnepanelen direct de metergegevens en maakt afspraken met u over het éénmalig gebruik van uw accountgegevens.
 3. Uw installateur registreert met uw accountgegevens en de metergegevens de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers.
 4. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie.

U kunt de registratie van uw zonnepanelen niet zelf doen en vraagt dit aan de netbeheerder:

 1. U belt uw netbeheerder en vraagt om de registratie te doen.
 2. U geeft telefonisch/per e-mail de benodigde gegevens door.
 3. Uw netbeheerder registreert uw zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers voor u.
 4. U krijgt een bevestiging per e-mail of per brief.

Een installateur wil meerdere elektriciteitsopwekkers (bijvoorbeeld nieuwbouw) in één keer registreren:

 1. De installateur neemt contact op met de betreffende netbeheerder om af te stemmen hoe dit het handigst kan.
 2. Bevestiging van de registratie gaat naar de klant via e-mail of brief.
  (NB: in de toekomst kan een installateur deze registraties met een eigen account opvoeren via energieleveren.nl.)

Waarom moet ik deze gegevens invullen?

Er worden steeds meer elektriciteitsopwekkers - zoals zonnepanelen - aangesloten op het elektriciteitsnet. Om goed in te kunnen spelen op de energiestromen, hebben de beheerders van het Nederlandse elektriciteitsnet inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers. Het tijdig registreren draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Daarnaast is het registreren van uw elektriciteitsopwekker wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen staan in artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 (de System Operation Verordening).

Bekijk voor meer informatie de pagina ‘Wat doen we met uw gegevens?’.

Waarom is het zo belangrijk om deze gegevens te registreren?

De landelijke en regionale netbeheerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van relevante gegevens - zoals energieaansluitingen en elektriciteitsopwekkers - te garanderen. Dit is nodig voor:

Zie ook de vraag ‘Wat gebeurt er na de registratie?’ op deze pagina. Of bekijk voor meer informatie de pagina ‘Wat doen we met uw gegevens?’.

Wat wordt verstaan onder een elektriciteitsopwekker?

Waar vind ik de gegevens waarmee ik mijn registratie kan doen?

U vindt de gegevens op de factuur of handleiding van de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers. Of neem contact op met uw installateur. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.

Waar vind ik mijn meternummer?

Bekijk de afbeelding met uitleg. voor meer informatie over het meternummer.

Let op: bij oudere meters (Ferraris meters) is het soms nodig de letters V, N, R of E als laatste teken in de reeks van 6 te gebruiken, ondanks dat dit niet op uw meter staat. U gebruikt dan 5 cijfers en daarna een van deze letters. Lukt het niet om de koppeling met uw meter te maken? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

Waar vind ik de maximumcapaciteit van mijn zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers?

Bij zonnepanelen maken we onderscheid in de capaciteit van de omvormer(s) (uitgedrukt in kiloWatt ofwel kW) en de capaciteit van de panelen (uitgedrukt in Wattpiek ofwel Wp). Bij andere elektriciteitsopwekkers, zoals een windmolen, gaat het alleen om de capaciteit van de opwekker uitgedrukt in kW.

Let op dat u de goede waarde in kW invult: 1300 W is bijvoorbeeld 1,3 kW.

Zie voor de maximumcapaciteit de factuur of handleiding van de zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers. Of neem contact op met uw installateur. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.

Ik heb een fout gemaakt of wil nog iets wijzigen. Hoe kan ik dit doen?

Het wijzigen van uw registratie is mogelijk via ‘Mijn Overzicht’. Ga in ‘Mijn Overzicht’ naar ‘Mijn Elektriciteitsopwekker’.

Hoe kan ik mijn wachtwoord herstellen of wijzigen?

Het herstellen van uw wachtwoord doet u via EnergieLeveren.nl. Klik op ‘Inloggen’ en vervolgens op ‘Wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een e-mail met een link. Via die link kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.

Wat gebeurt er na de registratie?

Na de registratie wordt per aansluiting (EAN-code) vastgelegd:

Uw netbeheerder kan zo een inschatting maken hoeveel elektriciteit ongeveer wordt teruggeleverd aan het net. Daar kan dan rekening mee worden gehouden bij de verdeling van de energie over het elektriciteitsnet.

Wat gebeurt er als ik deze gegevens niet invul?

U bent wettelijk verplicht deze gegevens te registreren. Uw energieleverancier kan besluiten geen teruglevering/saldering toe te passen, wanneer u hier niet aan voldoet.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk een opwekinstallatie heb verwijderd?

Dit kunt u niet ongedaan maken. U registreert dan de verwijderde opwekinstallatie weer als zijnde een nieuwe opwekinstallatie. Daarbij hanteert u de ingebruiknamedatum van de oude opwekinstallatie.

Wat gebeurt er als ik een opwekinstallatie verwijder?

De opwekinstallatie is dan niet meer gekoppeld op het betreffende adres en ook niet meer zichtbaar voor de aangeslotene.

Kan ik via deze website ook subsidie aanvragen?

U kunt hier geen subsidie aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie kijkt u op:

Mocht u nog vragen hebben, bekijk dan de website van uw netbeheerder of energieleverancier.

Heb ik na registratie automatisch recht op terugleveren/salderen?

Op deze website registreert u de elektriciteitsopwekker. Voor vragen over terugleveren/salderen kunt u de website van uw netbeheerder of energieleverancier bezoeken.